DINE BEHOV

IT Strategi
vCTO og vCIO

DINE BEHOV

IT Strategi – Hvorfor vCTO og vCIO fra iqonic

De fleste virksomheter har en forettningsstrategi som omhandler organisasjon, marked, salg, produksjon osv. Flere og flere blir klar over viktigheten av å implementere en god IT strategi der man tilpasser interne prosesser og samarbeide både internt og eksternt. 

Vår vCTO og vCIO skal hjelpe din virksomhet med IT strategi og overordnet planlegging av prosjekter. I stedet for å benytte kostbar intern tid på å sette seg inn i metodikker og løsninger på egenhånd, kan vi ta arbeidet til en ny dimensjon som skaper en merverdi for din virksomhet.

En virtuell CIO, CTO leier seg ut som en outsourcet ressurs til en virksomhet.

CIO eller CTO - Vi har begge

De fleste IT organisasjoner består av en CTO (Chief Technical Officer), en som implementerer ekstern IT Strategi mot særlig kunder og leveranse og en CIO (Chief Information Officer), en som jobber med de interne strategiene og prosessene. iqonic har begge, hos oss kan du få CIO og CTO som en tjeneste sammen med et solid rammeverk for fremtidens IT organisasjon.

Hva kan vi gjøre som din vCIO

 iqonic sin vCIO kan bistå enten på prosjektbasis, ofte brukt til å støtte et systemvalg eller effektivisering av eksisterende prosesser. Eller som et regelmessig “virtuelt” medlem av ledergruppen. Spesielt i et digitaliseringsprosjekt eller i et prosjekt hvor man erstatter eldre IT systemer kan vCIO fra iqonic støtte organisasjonen med spesialkunnskap som sikrer prosjektsuksess.

Eksempler på oppgaver vår vCIO bistår med: 

• Arkitektur og administrasjon av intern IT infrastruktur
• Strategisk ledelse av IT avdelingen
• Tilpasning og igangsetting av teknologi for effektivisering av interne prosesser
• Utarbeide og implementere interne retningslinjer og prosesser
• Fokus på IT behovet til ansatte
• Kostnadseffektivisering av hele IT organisasjonen

 

Hva kan vi gjøre som din vCTO

Der en vCIO setter søkelyset på interne prosesser, er CTO opptatt av IT prosesser og teknologi for å øke kundeverdien. Vår vCTO har lang erfaring med å lede ulike utviklingsteam og support-team, utvikling av produksjonsstrategier og endringsledelse. Bistand kan organiseres i prosjekt eller som fast virtuelt medlem av ledergruppen. 

Eksempler på oppgaver vår vCTO bistår med: 

  • Revisjon av eksisterende IT systemer og forslag til forbedringspotensial
  • Utvikle og iverksette detaljerte utrullingsplaner
  • Risikovurdering av system- eller teknologivalg
  • Prosessvurdering av interne utviklingsprosesser
  • Ledelse av interne eller eksterne utviklingsprosjekter

Behov for en strategisk IT partner?

Scroll to Top