Din proaktive Microsoft partner, for IT drift og skyløsninger

iqonic er en innovativ og moderne IT driftsleverandør, født i skyen.

Hvem er iqonic

iqonic er et selskap med skyentusiaster som har skapt innovative og nye tjenesteprodukter for IT drift i skyen.

iqonic ble til som et motsvar til store og ofte lite innovative og fleksible IT leverandører. Med Microsoft skytjenester i MS 365 og MS Azure, kombinert med iqonic sin kompetanse og beste praksis i alle implementasjoner, er det vi som tilpasser oss kundens virksomhet, struktur og strategi. iqonic er et alternativ for moderne bedrifter som vil bruke standard skytjenester innen Microsoft sitt skyunivers, hvor alle tjenestene kommer kunden til gode og skaper merverdi fra første stund.

Hvem er vi for

Vi er til for deg som har en organisasjon som kan nyttiggjøre seg av profesjonell produksjon og samhandling i skyen. Enten du er misfornøyd med dagens IT partner eller ønsker innspill på hvordan din virksomhet kan ta steget ut i skyen på en kontrollert og sikker måte, kan iqonic hjelpe deg.

Vi har ingen bindingstid på våre IT-driftsavtaler, alle våre løsninger baserer seg på Microsoft sine skytjenester hvor våre tjenester er en komplementerende merverdi.

Du er en virksomhet som ønsker at IT bare skal fungere, ut ifra dine krav og behov. Vi tar hele ansvaret. Vi kaller det friksjonsfri IT drift og baserer alle våre tjenester på Microsoft sine «best practise» rammeverk for skytjenester.  

Med en fullstendig skytransformasjon hvor alle brukere, applikasjoner og samhandlingsløsninger er implementert vil din virksomhet fremstå moderne og fremtidssikret.

Hva gjør oss annerledes

Vi utnytter mulighetene i det å være født i skyen. Iqonic har ingen arvesystemer, datasenter, egne løsninger eller fast driftsregime. Vi bruker støttesystemer fra Microsoft hvor vi drifter, overvåker og sikrer våre kunders IT løsninger.

Vi er født rett etter en verdensomspennende pandemi som var alt omgripende for alle typer virksomheter, mange ble satt ut av spill og ansatte sendt på hjemmekontor. Dette var en syretest på hvor langt digitaliseringen i samfunnet hadde kommet på dette tidspunktet. Og også en test på hvordan endringsledelse kunne fungere for å håndtere krisen på en best mulig måte.

Det viser seg at de som klarte å holde virksomhetene levende igjennom tett oppfølging og gjensidig tillit til sine ansatte kom ut av pandemien som vinnere. Fellesnevneren for alle disse var at de tok i bruk digitale samhandlingsverktøy og økt grad av sikkerhet, kombinert med endring av organisatoriske virkemidler.

Microsoft slapp under denne perioden enorme oppdateringer og endringer i sine samhandlingsfunksjoner og alle fikk etter hvert et forhold til videomøter og deling av filer og data i skyen.

Nå har de fleste moderne virksomheter tatt i bruk hjemmekontor og fleksible arbeidssteder for å holde på ansatte og bygge videre på all læringen man fikk under pandemien. Dette skaper økt behov for sikkerhet, strukturerte IT løsninger og ikke minst en proaktiv drift av brukere og enheter som er koblet til virksomhetens IT løsninger i skyen.

iqonic er en av de ferskeste selskapene i markedet for IT driftstjenester, dette kommer deg til gode fordi vi benytter de mest moderne og standardiserte løsningene som finnes. Med skytjenester fra Microsoft er både du som kunde og vi som leverandør garantert en fremtidssikret driftsplattform, som alltid blir oppdatert med stadig ny funksjonalitet.

Vår tilnærming - Hver kunde er unik

Vi jobber utfra det holistiske perspektivet der hver kunde er unik med sine behov og krav til løsninger for produksjon, kommunikasjon og samhandling. Derfor har vi fokus på prosjektledelse og metodikk for å gi deg den beste opplevelsen av skyen som verktøy.

Våre samarbeidspartnere - Skape merverdi

iqonic samarbeider med leverandører av Microsoft ERP og Powerplattform produkter. Vi kan sammen skreddersy den komplette produkt og tjenesteleveransen for din virksomhet.

Team iqonic

Matthias Assmann

CEO/CTO

Helene Moland

Samhandlingskonsulent

Lars Mazarino

CBDO/KAM

Yngve Johannessen

Senior IT konsulent

Halvor Molden

Senior IT konsulent

Olav Gulbrandsen

Senior IT konsulent

Øistein Solberg

Senior IT konsulent

Magnus Hansen

Systemkonsulent

Utvalgte tjenester

Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev

Behov for IT teknologipartner som forstår din virksomhet?

Vi hjelper deg utnytte mulighetene for samhandling, kommunikasjon, sikkerhet og drift i Microsoft sine skytjenester.

Scroll to Top