Samhandling

Trenger du hjelp til å få virksomhetens data og brukere ut i skyen med SharePoint, Teams og OneDrive?

iqonic Samhandling

Dagens arbeid er ofte drevet av kommunikasjon og deling av informasjon. Alle Microsoft-produkter som er inkludert i Microsoft 365 støtter flere måter å samhandle på. Microsoft Teams og Microsoft SharePoint blir det sentrale knutepunktet for samarbeid og informasjonsdeling. For å hjelpe deg å utnytte disse mulighetene har vi utviklet iqonic Samhandling.

iqonic Samhandling er en prosessmodell for å hjelpe deg med å designe den beste måten for dine ansatte å møtes, dele informasjon og jobbe sammen. Virksomhetens data er alltid sikret. En moderne arbeidsplass bør tillate flere måter å jobbe sammen på, samtidig som den bør unngå å overvelde de ansatte med alle muligheter.

Hvorfor velge iqonic som din IT driftsleverandør innen samhandling

iqonic har kompetansen og ressursene til å skape en fantastisk samhandlingsplattform som spiller på lag med virksomheten, og skaper tilfredse ansatte som øker sin produktivitet. 

Microsoft Teams - selve navet i samhandling

Microsoft Teams er selve navet i virksomhetens kommunikasjon på tvers av arbeidstakere, avdelinger og lokasjoner. Eller som et verktøy for streaming, webinarer, møterom eller sikker deling av data og filer. iqonic hjelper deg å planlegge, implementere og tilrettelegge for en sikker og produktiv samhandlingsplattform.

Les mer om MS Teams

Microsoft Sharepoint Online

SharePoint er selve motoren for moderne filbehandling i MS 365. Vi kan flytte alle dine filer over fra dagens filserver eller datasenter til SharePoint online.

I denne prosessen er det mulig å restrukturere data,  og kategorisere filer slik at bruken, søkefunksjonen og tilgangen til disse blir bedre. Ved å ta i bruk OneDrive klienten kan alle filer behandles rett fra filbehandleren i din Windows PC og deles med dine kollegaer eller teammedlemmer.

Les mer om Sharepoint

Microsoft Sharepoint Online

SharePoint er selve motoren for moderne filbehandling i MS 365. Vi kan flytte alle dine filer over fra dagens filserver eller datasenter til SharePoint online.

I denne prosessen er det mulig å restrukturere data,  og kategorisere filer slik at bruken, søkefunksjonen og tilgangen til disse blir bedre. Ved å ta i bruk OneDrive klienten kan alle filer behandles rett fra filbehandleren i din Windows PC og deles med dine kollegaer eller teammedlemmer.

Les mer om Sharepoint

OneDrive til samhandling

Microsoft OneDrive er personlig skylagring i Microsoft skyen, men også en egen deling og synkroniseringsmotor i MS 365. Man kan lagre dokumenter, bilder og filer sikkert. Men i tillegg er OneDrive selve koblingen mellom enheten og virksomhetens filer, OneDrive kobler filene mot filutforskeren og skaper knytninger slik at du kan dele og samhandle i filer, dokumenter og mapper med andre brukere.

OneDrive er også et synkroniseringsverktøy som synkroniserer filer mellom ulike enheter, applikasjoner og plattformer i skyen, for eksempel mot Microsoft SharePoint eller Microsoft Teams.

Snakk med oss

Din rådgiver innen Samhandling

For at mellomstore virksomheter skal få fullt utbytte av en solid samhandlingsplattform hvor løsningen spiller på lag med hele organisasjonen, er det viktig å kartlegge behov for lagring av filer, kategorisering av data, strukturering og tagging samt oppsett av teamskanaler/struktur i forhold til hvordan virksomheten skal operere både internt og eksternt.
iqonic har bred erfaring med skytransformasjonen og er en rådgivende og proaktiv samarbeidspartner innen samhandling i skyen.

Kontakt oss

 

Kurs og implementasjon

Når virksomhetens medarbeider skal ta i bruk den nye samhandlingsplattformen er det viktig å lære hvordan og hvorfor man har endret kommunikasjonsplattformen. Flere av de vanlige kommunikasjonskanalene som epost, SMS og telefoni blir plutselig erstattet med åpen dialog i en teams kanal og for noen er dette uvandt.
Våre dyktige samhandlingskonsulenter hjelper organisasjonen til å adoptere løsningene på en forståelig og konstruktiv måte.

Snakk med oss

Kurs og implementasjon

Når virksomhetens medarbeider skal ta i bruk den nye samhandlingsplattformen er det viktig å lære hvordan og hvorfor man har endret kommunikasjonsplattformen. Flere av de vanlige kommunikasjonskanalene som epost, SMS og telefoni blir plutselig erstattet med åpen dialog i en teams kanal og for noen er dette uvandt.
Våre dyktige samhandlingskonsulenter hjelper organisasjonen til å adoptere løsningene på en forståelig og konstruktiv måte

Samhandlingsløsning for møterom

Microsoft Teams er den perfekte løsningen for møterom hvor man har med sin egen arbeidsstasjon til å delta eller lede møtet, såkalt bring your own device (BYD). Man kan presentere, dele eller invitere til å gjøre endringer i dokumenter i møter.

Microsoft Teams er også perfekt til å avholde webinarer der man enten kan streame ferdig innhold eller holde live presentasjoner og demoer for et større publikum. De fleste av de store leverandørene av møteromsutstyr har nå fått egne Microsoft Teams klienter eller integrasjon mot MS Team.

 

Vil du høre mer samhandlingsplattformen?

    Scroll to Top