DINE BEHOV

Produksjon og samhandling

DINE BEHOV

Produksjon og samhandling

Grensesnittet mellom produksjon og samhandling blir stadig mer integrert, når vi nå jobber mer fragmentert og ofte mer inkludert i kundenes prosjekter, er det viktig med verktøy som på en enkel måte skaper en komplett plattform uansett hva man ønsker å arbeide sammen i.

Covid 19 pandemien og den nye hverdagen

Når alle ansatte skulle på hjemmekontor og virksomhetene stengte ned intern produksjon, sto  ledelsen igjen med et dilemma. Hvordan skulle man skape verdier og opprettholde leveranse i et lukket samfunn, i en situasjon der alle var preget av frykt. Løsningen ble å adoptere digitale samhandlingsløsninger som gjorde at arbeidstakerne kunne jobbe i det samme grensesnittet de var vandt til fra arbeidsplassen. De virksomhetene som klarte dette med en god og motiverende lederstruktur, som skapte trygge rammer for arbeidstakerne og opparbeidet tillit og lojalitet til hverandre i team, viste seg å bli vinnerne i denne massive og kritiske sitasjonen. Det har også i ettertid vist seg at mange virksomheter ønsker å videreføre en friere og en mer holistisk holdning til arbeidsplassen og miljøet. Det er allikevel viktig å opprettholde nærhet til de ansatte og samtidig skape å utvikle et positivt og inspirerende arbeidsmiljø.

Gode verktøy skaper gode opplevelser

I dag er evnen til å gi gode opplevelser som en del av dine produkter eller tjenester en konkurranseparameter i alle bransjer. De riktige verktøyene gjør arbeidet morsommere og fører til mer produktive ansatte. Digitale verktøy er også perfekte for å støtte og forsterke kundereisen – fra produktutvikling til kundestøtte.

Hvordan kan en organisasjon samhandle på en best mulig måte

Når verktøyene er på plass og kommunikasjon, sikkerhet og drift er ivaretatt, er det viktigste momentet en unison og omforent organisasjon som ønsker å drive utviklingen videre. Microsoft har gitt oss rammeverket og løsningene. Vi i iqonic kan hjelpe deg med strategiarbeidet og sammen kan vi begeistre arbeidstakere og brukere i organisasjonen med de beste produksjon og samhandlingsproduktene i skyen.

Bli mer produktiv, snakk med oss!

Scroll to Top