På tide å bytte ut IT leverandøren?

Hvorfor bytte IT leverandør

Det kan være flere grunner til å bytte IT leverandør, noen kunder blir ikke ivaretatt godt nok. Dette gjør at kunden som oftest blir hengende etter i forhold til hvilke muligheter det finnes for å utnytte ny teknologi. Det kan oftest være fornuftig å revurdere dagens IT driftsavtale hvert 2.dje år. 

Les mer om vurdering av eksisterende IT leverandør – Vurdering av eksisterende IT leverandør

Bytte fra IT leverandør til kompetansepartner

Iqonic er ikke bare en leverandør, vi er en partner for din virksomhet. Vårt viktigste mantra er å gi våre kunder en økt merverdi i form av økt produktivitet og samhandling. Samtidig er det viktig at alle de løsningene kunden velger er implementert i henhold til den overordnede strategien og målene virksomheten har satt seg.

Som en moderne virksomhet er det viktig å legge til rette for en fragmentert arbeidshverdag der brukerne ofte befinner seg på eksterne lokasjoner. Dette kan være hjemmekontor, avdelingskontor eller mobile brukere som befinner seg ute i «felten». Det er derfor viktig å strukturere samhandlingsplattformen slik at de ansatte til enhver tid deler relevant informasjon i åpne kanaler. Deretter må enheter og brukerkontoer sikres slik at bedriftssensitiv data ikke blir misbrukt eller kommer på avveie.

Iqonic er en slik kompetansepartner, vi starter alltid med å forstå din virksomhet slik at vi har de beste forutsetningene til å drifte, overvåke og sikre dine IT-løsninger fremover.

Les mer om våre samhandlingsløsninger – iqonic samhandling

Hvorfor bytte til iqonic som din neste IT leverandør

Vi mener det er gammeldags å ha bindingstid, og det bør være friksjonsfritt å kunne bytte ut en IT leverandør om den ikke leverer etter de forventninger som er avtalt..

Iqonic har ingen bindingstid på sine driftsavtaler, vi mener det er helt naturlig at våre kunder skal kunne «benchmarke» våre leveranser til enhver tid. Vår oppgave er å sørge for at du som kunde alltid er oppdatert med den nyeste funksjonaliteten og de beste løsningene for din IT-drift, produksjon og samhandling.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende vurdering av våre tjenester rundt Microsoft sine skyløsninger eller la oss utføre en vederlagsfri sikkerhetsvurdering av dine IT løsninger.

Les mer om iqonic – moderne arbeidsplass

Ved å benytte vårt livsløpskonsept for klientmaskinvare får du en ferdig finansiert pakke for alle dine klienter. Vi tar oss av konfigurasjon, utrulling via iqonic basic og drift i hele klientens livsløp. Når klientmaskinvaren skal kasseres tar vi de tilbake og sletter all data sikkert før maskinene sendes til resirkulering. 

Les mer om iqonic basic – klientdrift

iqonic leverer også skrivere, skjermer, nettverksprodukter, møteromsutstyr og aktuelt tilbehør.

Hvordan bytte til iqonic

Vi har ingen bindingstid eller kontraktstid på våre avtaler, vi har en SLA (Service Level Agreement) som beskriver de tjenestene vi leverer som månedlige forutsigbare kostnader, forbundet med løsningen. Utover dette er det så klart valgfritt å velge leverandør av de mest premissgivende tjenestene en virksomhet har. Vårt forhold til deg som kunde skal være friksjonsfritt, det vil rett og slett si at det bare skal fungere. Hvis det ikke fungerer så er det vårt ansvar.

Etter kontraktsignering vil vårt kundeteam bestående av en KAM (Key Account Manager) en TAM (Technical Account Manager) og en SAM (Support Account Manager) møte deg som ditt kundeteam. Det utarbeides en prosjektplan for overgang til den nye løsningen. Forventninger til kundens kontaktpersoner blir også nøye dokumentert slik at alle vet hva som er avtalt når prosjektet iverksettes.

Hvis det avtales opplæring av ansatte blir dette også tatt med i prosjektplanen slik at brukerne er klare for den nye løsningen når implementasjonen er ferdigstilt.

Når løsningen er satt i drift, avholdes det månedlige samhandlingsmøter og halvårlige utviklingsmøter der status og nye aspekter ved løsningen diskuteres, justeres og iverksettes.

Vi ønsker deg velkommen til iqonic

Vil du bli kontaktet? Fyll ut skjema.

    Følg oss
    Scroll to Top