Skytjenester med MS Azure

Iqonic hjelper din virksomhet fra dagens onprem eller datasenter ut i skyen med Microsoft Azure. Verdens beste skyløsninger!

Moderne skyløsninger med Microsoft Azure

iqonic hjelper din virksomhet fra dagens onprem eller datasenter ut i skyen med skytjenesten MS Azure

Skyløsningen Azure er Microsoft sin egen skytjeneste eller plattform som er bundet sammen av over 200 datasentere i 34 land. Det er over 200 produkter og skytjenester som sammen skaper den mest skalerbare, sikre og innholdsrike IT plattformen i skyen for din virksomhet.

For at virksomheten skal unngå at dagens arvesystemer (legacy) skal kunne konverteres eller skiftes ut til mer moderne skyapplikasjoner, kreves det en prosess der man avdekker fallgruver før man går veien til en ekte skyløsning med skyplattformen Azure.

iqonic har ekspertisen og kompetansen til å gjennomføre hele prosessen fra analyse til re arkitektur av skyløsninger med den nye plattformen i MS Azure. Les mer om vår migreringsmetodikk eller send oss en forespørsel.

Vil du høre mer skytjeneter fra MS Azure?

  MS Azure migrering – Vår metodikk

  Med COVID-krisen , har antallet selskaper som implementerer skyløsninger akselerert med brukere som krever ekstern tilgang til viktige forretningsverktøy og applikasjoner.

  Med mindre stabilitet på arbeidsplassen og press på IT-ressursvekst, ser virksomheter på stabiliteten og fleksibiliteten til skyen som store fordeler for å opprettholde driften, mens eldre vertsløsninger, som er avhengige av vedlikehold og ansatte på stedet, blir sett på som en risiko som kan påvirke produktiviteten.

  Iqonic har en egen Best Practice metodikk for å transformere virksomhetens bedriftskritiske kjerneapplikasjoner til skyen: Vi kaller det iqonic Public Cloud.

   

  Analysèr, Vurdèr, Bygg strategi, Pilot, Migrer, Administrer.

  Microsoft-Azure-migrering-oslo-iqonic

  Trinn 1 - Analyse

  Migrering av bedriftsapplikasjoner til Azure avhenger av hvilken type applikasjon (er) som skal migreres. Vi anbefaler alltid at det første trinnet er å analysere hvorfor du ønsker å flytte til skyen ved å foreta en SWOT-analyse.

  SWOT analysen skal skape en oversikt som hjelper til med å identifisere mulige operasjonelle, økonomiske og tekniske hindringer, samt vurdere hvordan systemene dine kan utvikle seg i fremtiden, slik at du kan bygge disse kravene inn i det nye Azure-miljøet.

  Trinn 2 – Vurdering av det eksisterende miljøet/plattformen

  Som en del av strategien for å gå fra en eldre løsning på stedet (on prem) eller datasenter til Azure, må vi vurdere den eksisterende infrastrukturen. Dette vil gi deg en grunnleggende kravspesifikasjon.

  For å samle all nødvendig informasjon og hjelpe deg med å planlegge den fremtidige migreringen, analyserer vi vanligvis flere faktorer som bidrar til applikasjonsytelsen, inkludert:

  • Infrastruktur
  • Nettverksarkitektur
  • Kapasitet
  • Ytelseskrav
  • Tilgjengelighet
  • Drift og vedlikehold
  • Økonomi

  Trinn 3 – Valg av migreringsstrategi

  Det er flere migreringsstrategier å vurdere når du flytter fra et eldre system til Azure. Hvilke strategi vi velger er avhengig av hvilke applikasjonsstruktur eller tjeneste man skal overføre til Azure. Noen vanlige migreringsstrategier er:

  • Løft og skift
  • Applikasjonsutvikling
  • Re arkitektur
  • Løft og skift

  Denne strategien kopierer bare alt til skyen akkurat slik det er. Dette er en nyttig metode når applikasjonen allerede er skyvennlig, eller kan publiseres på en god måte fra den nye løsningen.

  Denne strategien krever et godt samarbeide og prosjektgjennomføring fra deg som er kunde, iqonic som skyleverandør og leverandøren av programvaren. iqonic leverer rammeverket og driftsløsningen til en fast forutsigbar pris.

  Applikasjonsutvikling

  Ved å identifisere delene av applikasjonene dine som vil ha mest nytte av å flytte til skyen, håndteres overgangen til Azure i biter i stedet for alt på en gang. iqonic kan samarbeide med ditt eksistrende utviklingsmiljø for å bistå med nødvendige utviklingsressurser, lisenser og drift og vedlikehold i etterkant til en fast og forutsigbar pris.

  Re-arkitektering – Ved å bryte ned applikasjoner og bygge dem om i en mer skalerbar, moderne design, eliminerer du kode som begrenser applikasjonene dine og forbedrer deres ytelse.

  Av alle tre alternativene er dette den beste løsningen for kjerneapplikasjoner og -tjenester som er en grunnleggende del av virksomheten, da selv om den er mer kompleks, er resultatet en forbedret applikasjon som er hjemmehørende i skyen.

  Dette krever en større endring av kode og setter et høyt krav til samarbeide mellom utviklingsteamet og iqonic som plattformleverandør. Vi blir gjerne en del av denne i prosessen i din virksomhet.

  Trinn 4 – Testmigrering

  Når løsningen er avtalt, lar en testmigrering av applikasjonen din simulere arbeidssituasjoner og forretningsdrift. Når du går fra en eldre løsning til Azure, betyr dette at du kan se hvordan brukere samhandler med det nye miljøet ditt og identifisere og løse problemer før de går i gang.

  Dette kan være en betydelig tidsinvestering for virksomheten din, men hvis du tar deg tid til å gjøre flyttingen riktig, vil det redusere kostnadene i det lange løp.

  Trinn 5 – Foreta migreringen

  Når du har fullført analysen, planleggingen og arkitekturen av migreringen, er du klar for å sette løsningen i drift.

  Å ha støtte på dette stadiet av prosessen er kritisk. Interne IT-team har kanskje ikke ekspertisen eller innsikten til å løse uventede problemer med migreringsprosessen, og disse kan føre til langsiktige tekniske problemer med ytelse eller kostnader.

  Trinn 6 – Administrer Azure-bruk og -ressurser aktivt

  Fleksibiliteten til Azure kan føre til langsiktige fordeler for sluttbrukere. Ved å overvåke ytelse og ressursbruk kan miljøet ditt optimaliseres for å passe bedre til det virkelige bruksmønsteret. Dette kan bety forbedret ytelse til samme kostnad, eller langsiktige kostnadsreduksjoner ettersom ubrukte tjenester og lagring minimeres.

  Når du velger iqonic som din skypartner for Azure, drar du nytte av vår innovative og nytenkende holdning til bruk av skyplattform for din virksomhet.

  Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skytjenester?

  Scroll to Top