Personvernerklæring

Innledning

Her beskrives hvordan ICONIC AS, org.nr. 929 003 314, Strandveien 35, 1366 Lysaker («iqonic») behandler personopplysninger.

iqonic er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. iqonic behandler personopplysninger både i rollen som behandlingsansvarlig og som databehandler. iqonic er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles for iqonics egne formål, mens vi er databehandler for alle personopplysninger som behandles på vegne av våre kunder og som er nødvendig for å levere tjenesten og oppfylle våre kontraktsforpliktelser. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Hvilke personopplysninger vi samler inn, formål og rettslig grunnlag

Inngåelse av kundeforhold og registrering av brukerkonto

Når du som kunde inngår avtaleforhold med iqonic, innhenter vi personopplysninger fra deg for å kunne fullføre bestillingen og oppfylle våre forpliktelser etter avtalen. Disse forpliktelsene vil bestå i å gi deg tilgang til iqonics nettplattform, identifisere deg som kunde samt kontakte deg vedrørende forhold som gjelder ditt kundeforhold. I denne sammenheng er iqonic behandlingsansvarlig og behandler følgende personopplysninger: navn, epost, mobilnummer, stillingstittel og hvilket selskap du jobber i.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale). Det er frivillig for deg å oppgi personopplysninger, men dersom iqonic ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende at vi ikke er i stand til å identifisere deg og levere den avtalte tjenesten.

Inngåelse av leverandørforhold

Når iqonic inngår avtaler med leverandører, innhenter vi personopplysninger fra leverandøren for å kunne fullføre bestillingen og oppfylle våre forpliktelser etter avtalen. I denne sammenheng er behandler iqonic følgende personopplysninger: navn, epost, mobilnummer, stillingstittel og hvilket selskap du jobber i.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale). Det er frivillig for deg å oppgi personopplysninger, men dersom iqonic ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende at vi ikke er i stand til å identifisere deg og levere den avtalte tjenesten.

Tjenesten

Gjennom iqonic sin virksomhet, herunder drift og overvåking av IT-infrastruktur og databaser vil vi i noen sammenhenger, for å oppfylle våre avtalemessige forpliktelser med kunder, også få tilgang til og behandle personopplysninger om kunder, ansatte og leverandører hos våre kunder. Slike personopplysninger kan omfatte:

  • Kontaktopplysninger
  • Økonomisk informasjon
  • Strømmålerdata

I slike situasjoner vil iqonic være enten behandlingsansvarlig eller databehandler, avhengig av på hvilken måte og for hvilket formål vi behandler personopplysninger.

I situasjoner hvor iqonic leverer drift og overvåking av IT-infrastruktur og databaser på egen infrastruktur behandler vi personopplysninger på vegne av kundene, slik at vi er en databehandler. Grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene er databehandleravtalen som inngås med våre kunder. Denne avtalen sikrer at begge parter ivaretar sine forpliktelser etter personvernforordningen. Når vi er databehandler for våre kunder, reguleres dette i en særskilt databehandleravtale.

I situasjoner hvor iqonic leverer konsulenttjenester, overvåker IT-infrastruktur og databaser på kundens egen infrastruktur er iqonic behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (avtale).

Markedsføring

iqonic vil behandle personopplysninger for å informere sine kunder om nye eller oppdaterte. iqonic behandler da følgende personopplysninger:

  • Ved nyhetsbrev: relevant kontaktinformasjon som navn og epost
  • Ved remarketing: ip-adresse.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingsaktiviteten vil være artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og artikkel 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse), men i tillegg vil den målrettede annonseringen ha rettslig grunnlag i markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold).

Så fremt det ikke foreligger et eksisterende kundeforhold vil all behandling av personopplysninger for markedsføringsformål være basert på samtykke i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 a, eller på grunnlag av GDPR art. 6 nr. 1 f (legitim interesse).

iqonic benytter seg av digitale markedsførings-plattformer for publisering av innhold. Hvis du ønsker å abonnere på eller få tilsendt innhold blir du bedt om å oppgi kontaktinformasjon. Du vil også få informasjon om behandling av personopplysninger gjennom vår digitale plattform.

Nyhetsbrev

iqonic bruker digitale markedsføringverktøy for lagring, utsendelse og innhenting av data i forbindelse med nyhetsbrev. Du kan abonnere på våre nyhetsbrev for å motta ulike typer informasjon og nyheter. Det er frivillig å motta nyhetsbrev. Ved påmelding lagrer vi din epost adresse, navn og organisasjon. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på abonnementslinken i bunnteksten til et nyhetsbrev fra oss, eller ved å kontakte oss på post@iconic.no.

Kontaktskjema 

Når en potensiell kunde har kontaktet oss på eget initiativ og aktivt gitt samtykke til å lagre personopplysninger, kan vi lagre dem for å oppfylle vårt formål. Vi kan da også kontakte kunden for å oppfylle vårt formål.

Cookies/informasjonskapsler

Informasjonskapsler og pikseltagger
informasjonskapsler (“cookies”) er små tekstfiler som inneholder en streng med tegn, og som gir nettleseren din en unik identitet. Identiteten kan brukes til å kjenne deg igjen og f.eks tilpasse innholdet på nettsider

til hva du interesserte deg for ved siste besøk på våre nettsider. De fleste nettlesere er i utgangspunktet innstilt for å godta informasjonskapsler. Du kan imidlertid endre nettleserinnstillingene for å få din nettleser til å nekte bruk av informasjonskapsler generelt, blokkere tredjeparts informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel skal aksepteres.

Pikseltagger er skript (koder) som kjøres når en bruker går inn på en nettside eller åpner en e-post. Selve pikselen er ikke synlig og kan bare ses i html-adressen til nettstedet eller e-posten. Pikselen fører til at nettleseren din får en unik identitet. Som på samme måte som “cookies” kan brukes til å tilpasse innhold på nettsteder du besøker. Dersom du vil vite mer om informasjonskapsler og hvordan de fungerer, kan du lese mer på www.allaboutcookies.org.

Informasjonskapsler og teknologier
Vi benytter ulike teknologier. Under beskrives kort hvordan dette medfører behandling av personopplysninger:

Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics og Tag Manager er analyseverktøy for at vi skal kunne analysere trafikken og bruken av våre nettsider. Denne informasjonskapselen gir oss mulighet til å se informasjon om brukerens aktiviteter på nettsider, inkludert, men ikke begrenset til sidevisninger, kilde og tid brukt på et nettsted. iqonic anonymiserer ip-adresser før disse sendes videre til google, noe som betyr at de ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner. Dette bidrar til å beskytte ditt personvern. Ved hjelp av google analytics kan vi se hvilket innhold som er populært, og mindre populær på våre nettsider og arbeide for å gi våre brukere flere av de tingene de liker å lese og se på.

Google retargeting: plasserer informasjonskapsler på brukerens datamaskinen, som betyr at google etter at brukeren har forlatt nettstedet, kan vise annonser som fanger interesse, basert på brukerens tidligere aktivitet på iqonic.no. Denne informasjonen identifiserer ikke enkeltpersoner.

Google adwords: ved å bruke en google adwords-kode kan vi se hvilke sider som bidrar til at noen velger å sende inn et kontaktskjema. Dette gjør det mulig for oss å optimalisere vår annonsering på søkemotorer. Denne informasjonen identifiserer ikke enkeltpersoner.

Du kan forhindre at den informasjonen som genereres av googles informasjonskapsler ved å laste ned og installere tillegget google analytics opt-out browser add-on for din nåværende nettleser. Dette tillegget er tilgjengelig på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook og LinkedIn remarketing: Facebook og LinkedIn pikseltagger innebærer at det plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din som kan sende et varsel til facebook/linkedin for å orientere facebook/linkedin om at du har vært inne på den nettsiden som facebook/linkedin pixeltaggen er knyttet til. Denne teknologien kan i teorien anvendes til å eksponere deg for iqonic i din facebook/linkedin “feed”. Bruk personverninnstillingene dine på facebook/linkedin for å begrense eksponeringen for slik markedsføring.

Deling av personopplysninger

For å kunne gjennomføre bestillingen din hos oss, kan vi ha behov for å dele personopplysningene dine med våre leverandører og samarbeidspartnere. iqonic inngår databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på våre vegne og vi deler kun personopplysninger med disse i den grad det er nødvendig for at de skal kunne fullføre tjenestene sine til deg og oss.

iqonic selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Lagringstid

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle tjenesteavtalen for våre kunder. Personopplysninger vi ikke lenger har behov for vil permanent anonymiseres eller på sikkert vis slettes.

Disse opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss.  Enkelte opplysninger kan bli lagret lengre som følge av krav vi er pålagt gjennom regnskaps- og bokføringslovgivning eller annen ufravikelig lovgivning.

Dine rettigheter

Dine rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes, er:

  • Når vi behandler dine opplysninger basert på vår berettigede interesse, har du rett til å motsette deg at vi behandler opplysningene dine. Dersom vi behandler dine opplysninger i din egenskap av kontaktperson for din arbeidsgiver eller bedrift, vil vi da måtte behandle opplysninger om en annen kontaktperson for å fortsatt kunne levere tjenesten.
  • Du har rett til å be om at opplysningene dine blir slettet eller at videre bruk av dem begrenses.
  • Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
  • Du har rett til å be om korrigering, endring eller oppdatering av informasjonen du har gitt oss.
  • Dersom det blir aktuelt, har du retten til å bestride alle slags automatiserte beslutninger vi tar om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig inngripen og som har juridiske konsekvenser (f.eks. Kredittsjekk). Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi gjør det vil vi informere om det når slike beslutninger tas.

Om du ønsker å vite hvilke personopplysninger som er lagret om deg eller ønsker å endre/slette så kan de sende en mail til post@1276901-www.web.tornado-node.net.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernserklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil dette bli varslet.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter eller har andre henvendelser, er du velkommen til å ta kontakt med oss på epost: post@1276901-www.web.tornado-node.net

Scroll to Top