iqonic IT sikkerhet

iqonic IT Sikkerhet – Sikkerhet for Microsoft 365 og mer

IT-verdenen endrer seg utrolig raskt, nye måter for samarbeid (link til Samhandling) og den Moderne Arbeidsplassen (link til Moderne Arbeidsplass) utvikles gjennom nye skyteknologier og begynner å bli en ny standard i mange virksomheter. Men med disse endringene følger ikke bare nye muligheter, men også nye trusler og nye utfordringer å være forberedt på.

Er din bedrift forberedt på truslene som kommer og har en plan for tiltak? iqonic Sikkerhet kan hjelpe deg med å redusere risikoen og sikre driften.

Les mer på denne siden, eller kontakt iqonic – din komplette IT-leverandør av en moderne arbeidsplass.

Ny teknologi – nye risikoer og trusler

Tidligere var de fleste virksomheter, hovedsakelig redde for å få sitt interne nettverk infisert av et virus. Data kunne bare stjeles når angriperen hadde fysisk tilgang til kontornettverket, fordi alt arbeid ble utført lokalt på kontoret. Med fremveksten av skyteknologi og utviklingen som nye former for samhandling og muligheten til å jobbe fra overalt med flere endepunkter (klienter?) på den moderne arbeidsplassen (lenke?), står bedrifter nå overfor en ny sett med trusler, for eksempel:

Ransomware – et virus som sprer seg i nettverket ditt, krypterer all data det kan finne og tillater dekryptering først etter at løsepenger er betalt. Ofte går data tapt for alltid.

Phishing-angrep – uredelig kommunikasjon ofte gjort via e-post eller meldinger som ser ut til å komme fra en anerkjent kilde. Målet er å stjele sensitive data som kredittkort- og påloggingsinformasjon, eller å installere skadelig programvare på offerets maskin. Virkemidler som epost fra adm dir til regnskap og finansfunksjon eller til og med stemmeforvrenging benytte.

Datatyveri utført av innsidere – en ansatt eller tredjepart med tilgang til interne data lager kopier for å dele dem med konkurrenter eller oppstart av konkurrerende virksomhet.

iqonic besitter høy kompetanse på hvordan virksomheter skal sikre seg mot hackere og cyberkriminalitet. Vi leverer også nettverk og sikkerhetsprodukter fra markedsledende leverandører med fokus på drift og overvåkning, til en fast forutsigbar månedlig pris.
Snakk med oss.

iqonic Sikkerhet – en løsning for dine sikkerhetsproblemer

For å hjelpe våre kunder med deres sikkerhetsbehov har vi utviklet iqonic Sikkerhet. Det tekniske grunnlaget er basert på den nyeste teknologien fra Microsoft. Gjennom årene har Microsoft utviklet verdensledende sikkerhetsteknologi og inkluderer dem nå i de fleste av lisensene i Microsoft 365. Tidligere var disse teknologiene kun tilgjengelige for store virksomheter, men med Microsoft 365 har Microsoft nå gjort disse tilgjengelige for SMB-markedet.

Behov for partner innen IT sikkerhet for din virksomhet?

Våre eksperter innen IT-sikkerhet står klare til å bistå din bedrift.

Scroll to Top