Microsoft Sharepoint

Hva er Microsoft SharePoint Online

Microsoft SharePoint Online er opprinnelig en videreutvikling og en skytjenesteversjon av Microsoft SharePoint som tidligere var et lokalt system for å lagre, dele og administrere informasjonsflyten i en virksomhet, kalt Microsoft SharePoint Server.

Tidligere var SharePoint en løsning for å skape intranett og portalløsninger for felles informasjonsflyt.
Iqonic jobber hovedsakelig med sky-versjonen av Microsoft SharePoint som heter Microsoft SharePoint Online.

Microsoft SharePoint Online i Microsoft 365

Vi benytter Microsoft SharePoint online til å lagre, behandle og dele filer for brukerne i virksomheten. Den gamle filserveren var perfekt til å skape en filstruktur, lagre filer på et sikkert sted og ta backup av data og filer, gjerne på tapekassetter eller etter hvert online backup tjenester. I dag gir Microsoft oss muligheten til å bruke SharePoint som en lagringsplass for dokumenter og integrerer dette sømløst inn i produksjonsdelen av Microsoft 365 (Microsoft Office). Vi flytter altså filene fra den gamle filserveren og lagrer dette på en eller flere SharePoint siter i Microsoft skyen.

Dette er en god anledning til å rydde i eldre dataområder og i de fleste tilfeller kan man redusere lagringsbehovet betraktelig gjennom en restrukturering av filområder.

Iqonic er eksperter på strukturering og gjennomføring av MS SharePoint prosjekter hvor vi i første instans av prosjektet gjør en analyse for å avdekke behov for videre lagring av data.

Microsoft SharePoint er altså en lagringsplass, men allikevel så mye mer. Siden SharePoint er integrert i Microsoft 365 vil dette være selve motoren i all filhåndtering for virksomheten. SharePoint har funksjonalitet for tagging, og søk som overgår en vanlig filshare. SharePoint er bygget opp som egne sider (siter) så hvis man jobber prosjektorientert kan for eksempel et prosjekt være tagget med prosjektnavn, dato og tilhørende kunde eller bruker.

For å illustrere hvor integrert Microsoft SharePoint er i MS 365, lager Teams en egen SharePoint site, ved opprettelse av et Microsoft Teams rom.

Hvorfor velge iqonic som din Sharepoint partner

iqonic besitter høy kompetanse på hvordan moderne virksomheter skal samhandle og kapitalisere på løsninger som MS Sharepoint. Vi skreddersyr løsninger enhver virksomhet og behov, slik at ansatte bedriften øker både trivsel og produktivitet. Våre løsninger er forutsigbare til en fast månedlig pris.
Snakk med oss.

Vil du lære mer om hvordan utnytte Sharepoint?

    Scroll to Top