Microsoft Teams

Hva er Microsoft Teams

Microsoft Teams er selve navet i all samhandling i Microsoft 365. Teams kan benyttes til åpne eller begrensede Teams rom der ulike brukere gis adgang til å samhandle. Dette kan for eksempel være en konsulentavdeling som oppretter ulike Teams rom i forbindelse med et eller flere prosjekter. Teams rommet kan settes opp med fildeling og integreres igjen mot over 600 andre applikasjoner og filformater. Altså gis det full frihet til å dele, chatte og kommunisere via video eller tale samt legge dokumenter til eller behandle disse i Teams.

iqonic har spesialisert seg på å lage Teams strukturer som er tilpasset virksomhetens behov. Det er viktig at man har et regelverk som er kompatibelt med behovet til de ulike avdelingene, eller brukerne. Det er også viktig at man holder seg til kjørereglene for kommunikasjon. En Teams løsning der man har for mange Team eller brukere, som velger å ikke bruke Teams når dette er påkrevet, vil automatisk holde informasjon skjult for de andre deltagerne.

Derfor anbefaler vi alltid å ha opplæring av brukere som skal innlemmes i den nye strukturen slik at dette blir gjennomført på en måte som kommer alle til gode.

Hvorfor velge iqonic som din MS Teams partner

iqonic besitter høy kompetanse på hvordan moderne virksomheter skal samhandle i samsvar. Vi skreddersyr løsninger enhver virksomhet og behov, slik at ansatte bedriften øker både trivsel og produktivitet. Våre løsninger er forutsigbare til en fast månedlig pris.
Snakk med oss.

Vil du lære mer om hvordan utnytte MS Teams?

    Scroll to Top